Danh mục sản phẩm IFM

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm >

Photo sensors


IF5904

IF5904


Mã sản phẩm: IFK4004-CPKG/US-104-DPA
Nhà sản xuất: IFM, Germany
Inductive sensor, Metal thread, M12 x 1, DC PNP, Connector, Sensing range 4 mm [nf]

OIH580

OIH580


Mã sản phẩm: OIH580 | OIH-HPKG/US/800MM
Nhà sản xuất: IFM, Germany
Photoelectric sensors-OIH580

OIH582

OIH582


Mã sản phẩm: OIH582 | OIH-HNKG/US/800MM
Nhà sản xuất: IFM, Germany
Photoelectric sensors-OIH582

OIH280

OIH280


Mã sản phẩm: OIH280 | OIH-HPKG/US/600MM
Nhà sản xuất: IFM, Germany
Photoelectric sensors-OIH280

OIH282

OIH282


Mã sản phẩm: OIH282 | OIH-HNKG/US/600MM
Nhà sản xuất: IFM, Germany
Photoelectric sensors-OIH282

OIP280

OIP280


Mã sản phẩm: OIP280 | OIP-DPKG/US/15M
Nhà sản xuất: IFM, Germany
Photoelectric sensors-OIP280

OIP281

OIP281


Mã sản phẩm: OIP281 | OIP-HPKG/US/15M
Nhà sản xuất: IFM, Germany
Photoelectric sensors-OIP281

OIP282

OIP282


Mã sản phẩm: OIP282 | OIP-DNKG/US/15M
Nhà sản xuất: IFM, Germany
Photoelectric sensors-OIP282

OIP283

OIP283


Mã sản phẩm: OIP283 | OIP-HNKG/US/15M
Nhà sản xuất: IFM, Germany
Photoelectric sensors-OIP283

Next»
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0978.996.122

kd2@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
capacitive-sensors


flow-sensors


safety-controllers


cylinder-sensors


photoelectric-fork-sensors


inclination-sensors

Cảm Biến - Sensor IFM

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: kd2@cntruongthanh.com
Hotline: 0978.996.122
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com